O nás

Naša spoločnosť bola založená za účelom poskytovať zákazníkom komplexné služby v stavebníctve, hlavne v oblasti hydroizolácií a zatepľovania.

Vykonávame nasledovné stavebné práce:

 • hydroizolácie spodných stavieb proti tlakovej vode a radónu, zemnými PVC fóliami,
 • hydroizolácie spodných stavieb kryštalickými nátermi,
 • hydroizolácie spodných stavieb proti tlakovej vode a radónu pružnými stierkamiprekleňujúcimitrhliny,
 • hydroizolácie bazénov a jazierok PVC fóliami,
 • hydroizolácie zásobníkov na pitnú aj úžitkovú vodu,
 • hydroizolácie šachiet a nádrží,
 • hydroizolácie proti ropným produktom PVC fóliami a stierkami,
 • hydroizolácie plochých a šikmých striech PVC fóliami so zateplením novostavby a rekonštrukcie,
 • hydroizolácie plochých a šikmých striech PVC fóliami bez zateplenia novostavby a rekonštrukcie,
 • hydroizolácie prístreškov, terás, balkónov a altánkov PVC fóliami
 • hydroizolácie prístreškov, terás, balkónov a kúpeľní stierkami prekleňujúcimitrhliny,
 • hydroizolácie pivníc z exteriéru aj interiéru,
 • zatepľovanie rodinných domov a nebytových priestorov extrudovaným polystyrénom,
 • zatepľovanie rodinných domov a nebytových priestorov expandovaným polystyrénom,
 • zatepľovanie rodinných domov a nebytových priestorov minerálnou vlnou,

Pri zatepľovaní konštrukcií kladieme dôraz na zabránenie vzniku tepelných mostov, ktoré sú častou príčinou úniku tepla. Tepelné mosty spôsobujú zníženie efektívnosti zateplenia. Zdravotným rizikom je zvýšenie možnosti vzniku nebezpečných plesní.

Ponúkame naším zákazníkom riešenia na mieru a snažíme sa premeniť ich požiadavky a predstavy na technicky, funkčne a esteticky „dokonalé “ dielo. Riadime sa princípom "kvalita za rozumnú cenu".

Čerpáme z dlhoročných skúseností nadobudnutých pri realizáciách rôznych typov stavieb. Konzultácie s partnerskými firmami, technická podpora výrobcov materiálov a znalosť noriem je neoddeliteľnou súčasťou našej odbornej pripravenosti.

Používame certifikované materiály podliehajúce normám a technickým predpisom.